• Αρχική
  • ΜΔ
  • Αξιολόγηση
  • Μνήμη
  • Άλλες Δυσκολίες
  • Άρθρα-Ιστοσελίδες
  • Λογισμικά-Παιχνίδια
  • Μαθήματα

Δυσπραξία

Δυσπραξία

Δυσπραξία-Αναπτυξιακή Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού. Κάθε μας κίνηση-λειτουργία, αποτελείται από ένα συνδυασμό γνωστικών, αντιληπτικών και κινητικών διαδικασιών που συμβαίνουν παράλληλα και για τους περισσότερους από εμάς, αυτόματα.

 

Όμως, δε συμβαίνει το ίδιο και σε ένα παιδί με Δυσπραξία το οποίο δυσκολεύεται στη μάθηση/ κατάκτηση δεξιοτήτων που απαιτούν κινητικό συντονισμό και αυτό επηρεάζει άμεσα τη συμμετοχή του σε Καθημερινές ή Σχολικές Δραστηριότητες, καθώς και την ανάπτυξη των γλωσσικών του δεξιοτήτων.

 

Τα αίτια που προκαλούν τις δυσκολίες στo Συντονισμό των Κινήσεων δεν είναι ξεκάθαρα. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι δυσκολίες που μπορεί να εμφανιστούν στη διαδικασία επεξεργασίας και μεταβίβασης μιας πληροφορίας από τον εγκέφαλο στο σώμα, επηρεάζουν την ικανότητα του παιδιού να κινηθεί αποτελεσματικά.

 

Για κάποια παιδιά, η ακριβής πληροφορία δεν θα περάσει τη «γέφυρα» μεταξύ εγκεφάλου και σώματος και έτσι δε θα παράγει την αναμενόμενη αντίδραση για το συγκεκριμένο ερέθισμα.

Πηγή - Δείτε περισσότερα