• Δυσλεξία
 • Ανάγνωση
 • Ορθογραφία
 • Μαθηματικά
 • ΔΕΠ-Υ
 • Διαχειριστής
 • Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας
 • Αρχική
 • ΜΔ
 • Μνήμη
 • Αξιολόγηση
 • Μαθήματα
 • Άλλες Δυσκολίες
 • Άρθρα-Ιστοσελίδες
 • Λογισμικά-Παιχνίδια
Χαράλαμπος Γούτσος
 
Δάσκαλος - Διευθυντής 36ου Δ.Σ.Πατρών, πτυχιούχος Παιδαγωγικής Ακαδημίας Τρίπολης και Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών (εξομοίωση), πτυχιούχος Διδασκαλείου Δ.Ε. του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών, εξειδίκευση στις Μαθησιακές Δυσκολίες (τομέας Ψυχολογίας του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών), ετήσια σεμινάρια στην Επιμόρφωση Ενηλίκων και την Αγωγή Υγείας.