• Δυσλεξία
 • Ανάγνωση
 • Ορθογραφία
 • Μαθηματικά
 • ΔΕΠ-Υ
 • Διαχειριστής
 • Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας
 • Αρχική
 • ΜΔ
 • Μνήμη
 • Αξιολόγηση
 • Μαθήματα
 • Άλλες Δυσκολίες
 • Άρθρα-Ιστοσελίδες
 • Λογισμικά-Παιχνίδια

Σχολικά Μαθήματα

 

Προσαρμογές Αναλυτικών Προγραμμάτων για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό
(Σχέδια Διδασκαλίας για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες)

 

διδασκαλία Ουσιαστικών - Επιθέτων (παρουσίαση)

 

διδασκαλία Ρημάτων (παρουσίαση)

 

Ιστορία Ε' Δημοτικού: Ηλεκτρονικό Βιβλίο  -  τα μαθήματα σε περίληψη & με εκφώνηση

                                                  istoria e                                      istoria e1

Μαθηματικά

mathematics

Θρησκευτικά Δ' τάξης: Παλαιστίνη, ο τόπος που περπάτησε ο Χριστός

thrisk d


Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού - Παρουσιάσεις

istoria-st