• Αρχική
  • ΜΔ
  • Αξιολόγηση
  • Μνήμη
  • Άλλες Δυσκολίες
  • Άρθρα-Ιστοσελίδες
  • Λογισμικά-Παιχνίδια
  • Μαθήματα

Ιστορία Ε΄ - Αφήγηση

istoria e1     istoria     

Στα Βυζαντινά χρόνια

για να ακούσετε το μάθημα πατήστε το "Ακούστε" δίπλα στον τίτλο του.

Η επιλογή μέσα από το αρχείο pdf δε λειτουργεί

 

Μάθημα 1: Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες

Μάθημα 2: Οι Έλληνες "κατακτούν" τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους - Ακούστε

Μάθημα 3: Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου - Ακούστε

Μάθημα 4: Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη - Ακούστε

Μάθημα 5: Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας - Ακούστε

Μάθημα 6: Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη - Ακούστε

Μάθημα 7: Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης - Ακούστε

Μάθημα 8: Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία - Ακούστε

Μάθημα 9: Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική - Ακούστε

Μάθημα 10: Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι - Ακούστε

Μάθημα 11: Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο - Ακούστε

Μάθημα 12: Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο - Ακούστε

Μάθημα 13: Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία - Ακούστε

Μάθημα 14: Οι δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη "στάση του νίκα" - Ακούστε

Μάθημα 15: Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής - Ακούστε

Μάθημα 16: Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει... - Ακούστε

Μάθημα 17: Οι γείτονες των Βυζαντινών - Ακούστε

Μάθημα 18: Οι Πέρσες και οι Άβαροι συμμαζούν εναντίον του Βυζαντίου - Ακούστε

Μάθημα 19: Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες - Ακούστε

Μάθημα 20: Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες - Ακούστε

Μάθημα 21: Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους - Ακούστε

Μάθημα 22: Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους ... - Ακούστε

Μάθημα 23: Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυχρονίζονται - Ακούστε

Μάθημα 24: Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς - Ακούστε

Μάθημα 25: Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του - Ακούστε